Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Etyjin tasa-arvokonferenssissa paneuduttiin naisten ja tyttöjen oikeuksiin - Suomen suurlähetystö, Wien : Suomen pysyvä Etyj-valtuuskunta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Puh. +43 1 535 03 65
S-posti: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 14.6.2017

Etyjin tasa-arvokonferenssissa paneuduttiin naisten ja tyttöjen oikeuksiin

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat yksi Suomen ulkopolitiikan pääprioriteeteista ja keskeinen osa Etyjin kokonaisvaltaista turvallisuuskäsitystä. Edistysaskeliin ja haasteisiin Etyj-alueella keskityttiin Etyjin Gender Equality Review -konferenssissa Wienissä 12.–13. kesäkuuta. Avaussession korkean tason paneelikeskusteluun osallistui alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen.

Livola_Hämäläinen
Kuvassa suurlähettiläs Päivi Laivola Donin de Rosière (vas.), Etyjin Senior Gender Adviser Amarsanaa Darisuren, alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen ja suomalainen gender-asiantuntija Leena Avonius Etyjin sihteeristöstä. Kuva: SL Wien

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) toista kertaa järjestämässä Gender Equality Review -konferenssissa tarkasteltiin sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien eteen tehtyä työtä järjestön osallistujavaltioissa. Suomi oli yksi tapahtuman päärahoittajista. Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen on tärkeä osa Etyjin toimintaa sen kaikilla osa-alueilla. Vuonna 2004 tehtiin Etyjin ministerineuvoston päätös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen toimintasuunnitelmasta, minkä jälkeen osallistujavaltiot ovat sitoutuneet useisiin muihinkin ministerineuvoston päätöksiin koskien esimerkiksi naisten roolia konfliktinratkaisussa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naisten osallistumista politiikkaan sekä talouteen. Suunta kehityksessä on ollut hyvä, joskin Suomen näkökulmasta sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien eteen olisi Etyjin puitteissa keskityttävä enemmänkin.

Konferenssin tarkoituksena oli arvioida, millä tavoin osallistujavaltiot ovat kansallisella tasolla onnistuneet panemaan toimeen tehtyjä Etyj-sitoumuksia. Ensimmäinen Etyjin tasa-arvokonferenssi järjestettiin vuonna 2014. Tällä kertaa pyrittiin järjestelmällisemmin luomaan toimeenpanosuunnitelmia ja kohdistettuja toimia sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi kuudessa asiantuntijatyöryhmäsessiossa.

Konferenssin avauspuheenvuorot pitivät Itävallan perhe- ja nuorisoministeri Sophie Karmasin, Etyjin Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston ODIHR:n varajohtaja Katarzyna Gardapkhadze ja Etyjin pääsihteerin kabinettipäällikkö Paul Bekkers. Avauspuheenvuoroissa korostettiin, että konferenssissa on syytä keskittyä selkääntaputtelun sijasta haasteiden kriittiseen tarkasteluun.

Avaustilaisuudessa saatiin myös videotervehdykset YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin varatoiminnanjohtajalta Lakshmi Purilta ja Kanadan pääministeriltä Justin Trudeaulta.

Suomen esimerkistä hyviä käytäntöjä
 

"On välttämätöntä, että sekä naiset että miehet osallistuvat tasa-arvotyöhön yhteiskunnassa. Järjestelmällinen tietoisuuden kasvattaminen on äärimmäisen tärkeää", Hämäläinen sanoi.

Suomessa koulutuksella on ollut tärkeä rooli tasa-arvon edistämisessä, ja Hämäläisen mukaan on herätty siihen, että tasa-arvotyö on aloitettava jo varhaisesta lapsuudesta. Perheiden tukemisessa pyritään kasvattamaan isien roolia lasten hoitamisessa. Vaikka Suomessa on paljon hyviä käytäntöjä, on myös suuria haasteita. Sukupuolten välisiin palkkaeroihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseen pyritään käytännön toimilla.

"Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista ihmisoikeusrikkomuksista Suomessa. Turvakotien määrää on kasvatettu sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten ja poliisien koulutukseen on kiinnitetty huomiota", Hämäläinen totesi.

Tärkeä ulkopolitiikan osa-alue

Naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta tehtävä työ on yksi Suomen ulkopolitiikan prioriteeteista. Hämäläisen mukaan tämä näkyy Suomen yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja kehitysyhteistyöprojekteissa.

"Kehitysyhteistyössä tyttöjen koulutukseen investoiminen on yksi toimivan yhteiskunnan kehittämisen kulmakivistä. Toinen tärkeä osa-alue on naisyrittäjien tukeminen, joka voimaannuttaa naisia toimimaan liike-elämässä", Hämäläinen kertoi.

Missä asioissa Etyjissä tehtävä sukupuolten tasa-arvon eteen tehtävä työ voisi suomalaisesta näkökulmasta kehittyä? Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen osallistuminen kaikilla elämän osa-alueilla on Hämäläisen mukaan äärimmäisen tärkeää. Etyjin tulisi keskittyä etenkin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325:n – Naiset, rauha ja turvallisuus – eteen tehtävään työhön.

"Naisten osallistuminen rauhanvälitykseen ja konfliktinratkaisuun on yksi päätöslauselman huonoimmin toimeenpannuista osa-alueista. Etyjin alueellisena turvallisuusjärjestönä olisi kiinnitettävä asiaan enemmän huomiota", Hämäläinen sanoi.

Teksti: Taneli Urmas

Tulosta

Päivitetty 19.6.2017


© Suomen suurlähetystö, Wien | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot