Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Etyj-seurantamatka Kirgisiaan - Suomen suurlähetystö, Wien : Suomen pysyvä Etyj-valtuuskunta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Puh. +43 1 535 03 65
S-posti: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 4.5.2016

Etyj-seurantamatka Kirgisiaan

Etyj-delegaation ohjelmakoordinaattori Annika Pelkonen vieraili Kirgisiassa 25.–30.4.2016. Keski-Aasian köyhimpiin maihin kuuluva, sekä sisäisten että ulkoisten turvallisuushaasteiden kohtaama Kirgisia on jo vuosien ajan näyttäytynyt yhtenä Suomen Etyj-hankeyhteistyön prioriteettimaista.

Yleiskuva_Osh
Etyjin Bishkekin-toimiston henkilökuntaa Oshissa. Kuva: SL Wien/ Pelkonen

Kiinan, Kazakstanin, Tadhikistanin ja Uzbekistanin naapurissa sijaitseva Kirgisia on Keski-Aasian köyhimpiä maita. Heikon taloudellisen tilanteensa lisäksi maa painii monien turvallisuushaasteiden kanssa. Rajat ylittävien uhkien (kuten radikalisoituminen ja ääriliikkeet, lähtevät ja palaavat vierastaistelijat sekä huume- ja ihmiskauppa) lisäksi Kirgisian turvallisuustilanteeseen vaikuttavat sisäiset etniset jännitteet, jotka ovat aika ajoin purkautuneet väkivaltaisiksi levottomuuksiksi.  Etyjin rooli alueella onkin erityisen tärkeä konfliktineston näkökulmasta ja pyrkimyksissä tukea maata Etyj-sitoumusten toimeenpanossa.  Matkan aikana tutustuttiin Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä sijaitsevan Etyj-mission päämajaan sekä sen eteläiseen kenttätoimistoon Oshissa.  Missio toimeenpanee hankkeita kaikilla Etyjin kolmella turvallisuusulottuvuudella (poliittis-sotilaallinen, talous- ja ympäristö- sekä inhimillinen ulottuvuus) aktiivisessa vuorovaikutuksessa maan viranomaisiin ja kansalaisjärjestöihin.

Ensimmäisenä tutustuttiin yhteen tärkeimmistä Etyjin Keski-Aasia-toimintojen lippulaivaprojekteista, Bishkekissä sijaitsevaan Etyj-akatemiaan. Tasokasta korkeakoulutusta tarjoavan, vuodesta 2004 saakka toimineen akatemian opiskelijat tulevat pääosin eri puolilta Keski-Aasiaa ja Afganistania, ja hakijoiden määrä kasvaa vuosi vuodelta. Valmistuneiden työllistymisaste on erittäin korkea, yli 80 prosenttia, ja suurin osa heistä asuu ja työskentelee edelleen alueella. Parhaillaan maisteriohjelmia suorittavat opiskelijat olivat kiinnostuneita Suomesta ja Etyj-prioriteeteistamme. Erityisen paljon kysymyksiä esitettiin sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja Suomen omista kokemuksista sen edistämisessä.

OSCE_Academy
Etyj-akatemian maisteriohjelmat kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Kuva: SL Wien/ Pelkonen

Muista Suomen tukemista Etyj-hankkeista tutustuttiin esimerkiksi  pienaseiden ja tavanomaisten aseiden varastointiturvallisuuden parantamiseen keskittyvään projektiin Bishekin lähellä sijaitsevassa Koy-Tashin sotilastukikohdassa. Varastotilojen rakentamisen ja kunnostamisen lisäksi hankkeen puitteissa on hävitetty käyttökelvottomia aseita, koulutettu puolustusasiain komitean työntekijöitä sekä tuettu Kirgisian lainsäädäntöperustan uudistamista vastaamaan kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Kokemukset hankkeen tuloksista ovat tähän mennessä olleet erinomaisia, ja Kirgisia on kiinnostunut jatkamaan teemaan liittyvää yhteistyötä Etyjin kanssa myös jatkossa.

Koy-Tash
Etyj tukee Kirgisiaa käyttökelvottomien aseiden tuhoamisessa kansainvälisten hyvien käytäntöjen mukaisesti. Kuva: SL Wien

Vierailun aikana Bishekissä järjestettiin vuosittainen Keski-Aasian rajaturvallisuusyhteistyötä käsittelevä konferenssi (Central Asia Border Security Initiative, CABSI), johon kokoontui Keski-Aasian ja Afganistanin rajaturvallisuudesta vastaavien ministeriöiden virkamiehiä, kansainvälisten järjestöjen edustajia sekä eri maiden delegaatioiden jäseniä. Konferenssi on tärkeässä roolissa alueella, jolla rajaselkkaukset ja useat rajat ylittävät uhat ovat arkipäivää. Osana konferenssia tutustuttiin pääasiassa kirgisialaisia ja afganistanilaisia tulliviranomaisia kouluttavaan keskukseen, jonka työtä myös Etyj on tukenut.

Cabsi
Keski-Aasian rajaturvallisuusyhteistyötä koskeva konferenssi järjestettiin tänä vuonna Bishkekissä. Kuva: BOMCA-EU

Oshissa pääasiallinen mielenkiinto kohdistui puolestaan Etyjin ns. turvallisuusyhteistyöaloitteen perintöön. Vuoden 2010 etnisten ryhmien välisten levottomuuksien jälkeen perustettu, Suomenkin tukema hanke saatettiin päätökseen joulukuussa 2015, mutta työtä jatketaan edelleen eri yhteyksissä. Yksi tärkeimmistä hankkeen tavoitteista oli vahvistaa poliisin ja yhteisöjen välistä luottamusta, ja yksi keinoista oli perustaa liikkuvia poliisiyksiköitä sekä kouluttaa näiden henkilökuntaa proaktiivisempaan asiakastyöhön. Matkan aikana tutustuttiin edelleen toiminnassa olevien yksiköiden työhön haastattelemalla sekä paikallisyhteisöjen edustajia että poliiseja.

Kara-suu
Kirgisian poliisin liikkuva yksikkö Kara-Suussa, Oshissa. Kuva: SL Wien/ Pelkonen

Vierailu monipuoliseen, Keski-Aasian demokraattisen kehityksen suunnannäyttäjäksikin kutsuttuun Kirgisiaan oli kokonaisuudessaan hyvin avartava. Vierailun aikana tavattiin useita Kirgisian ulkoministeriön ja paikallishallinnon virkamiehiä sekä moninaisten kansalaisjärjestöjen edustajia, joista jokainen painotti Etyjin tärkeää roolia maassa ja laajemmin Keski-Aasiassa. Myös Suomelle välitettiin useaan otteeseen kiitokset lukuisten hankkeiden tukemisesta, ja tuen toivottiin jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa Etyjin Bishkekin-toimistosta

Lisätietoa Etyj-akatemiasta

Lisätietoa CABSI-konferenssista

Teksti: Annika Pelkonen

Tulosta

Päivitetty 12.5.2016


© Suomen suurlähetystö, Wien | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot