Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Aina pitää parantaa, vaikka ydinturvallisuuden kansainväliset vaatimukset täyttyvätkin - Suomen suurlähetystö, Wien : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Puh. +43 1 535 03 65
S-posti: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 6.4.2017

Säteilyturvakeskuksen tiedote 5.4.2017

Aina pitää parantaa, vaikka ydinturvallisuuden kansainväliset vaatimukset täyttyvätkin

Wienissä pidettävässä ydinturvallisuuskokouksessa on kiinnitetty huomio siihen, että Suomessa viranomaisen valvottavana on samaan aikaan useantyyppisten ydinlaitosten kaikki elinkaaren vaiheet. Tilanne kysyy resursseja ja asettaa haasteita suomalaiselle ydinturvallisuuden valvonnalle.

STUK kuva
Kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen osapuolet kokoontuivat Wienissä 27.3.–7.4.2017. Kuva: SL Wien
Kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen (Nuclear Safety Convention) osapuolet ovat kokoontuneet Wieniin tarkastelemaan ydinturvallisuuskysymyksiä ja arvioimaan sitä, miten maat täyttävät sopimuksen velvoitteet. Kokous kestää kaksi viikkoa (27.3.–7.4.2017). Suomen valtuuskuntaan osallistuvat edustajat ulkoministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, STUKista sekä voimayhtiöistä. Kokouksessa valtuuskuntaa johtaa suurlähettiläs Hannu Kyröläinen.

Kokouksen aikana osallistujamaat arvioivat ydinturvallisuuden tilan sopimuksen vahvistaneissa maissa. Arviointi perustuu maiden laatimiin raportteihin ja niiden pohjalta kokouksessa käytyyn keskusteluun. Suomea koskeneessa arvioinnissa paitsi kiinnitettiin huomio valvonnan uusiin haasteisiin myös pidettiin hyvänä tapaa, jolla Suomessa käytetään todennäköisyyslaskelmiin perustuvia riskiarviointeja turvallisuuden parantamiseen. Kiitosta sai myös suomalainen tapa jatkuvasti parantaa käynnissä olevien laitosten turvallisuutta. Kerran hyväksytyt turvallisuusjärjestelmät eivät riitä, jos tiedon lisääntyessä ja teknisten ratkaisujen kehittyessä voidaan saavuttaa vielä parempi turvallisuus.

Kokoukseen osallistuva STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana on samaa mieltä siitä, että tilanne Suomessa  haastaa valvontaa tekevän viranomaisen. Käynnissä on neljä ydinreaktoria, viides on valmistumassa ja kuudetta suunnitellaan. Suomen ensimmäinen ydinreaktori, Otaniemen tutkimusreaktori, on pysäytetty ja sen purkamiseen valmistaudutaan. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta rakennetaan ensimmäisenä maailmassa.

Vaikka kansainvälisessä arviossa tultiin siihen johtopäätökseen, että Suomen tilanne on hyvä ja haasteisiin pysytään myös vastaamaan, korostaa Tiippana, että tyytyväisyyteen ei ole STUKissa tai voimayhtiöissä varaa tuudittautua. Kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen velvoitteet on laadittu ja hyväksytty yli kaksikymmentä vuotta sitten, eikä niihin ole suunniteltu muutoksia. Vastuunsa tuntevien maiden pitääkin pystyä itse asettamaan sopimusta tiukempia vaatimuksia ja parantamaan turvallisuutta jatkuvasti.

”Turvallisuus ei ole tila, vaan prosessi. Turvallisuudesta vastuussa olevissa voimayhtiöissä ja toimintaa valvovassa STUKissa on jatkuvasti mietittävä sitä, mitä emme ole mahdollisesti havainneet ja mihin emme ole osanneet varautua”, toteaa pääjohtaja Tiippana. ”Työn turvallisuuden kyseenalaistamiseksi, arvioimiseksi ja parantamiseksi on jatkuttava, vaikka kansainvälisillä kentillä olkapäälle taputetaankin.”

Lisätietoja: Ydinturvallisuussopimukseen liittyvään materiaaliin (Suomen maaraportti, Suomelle esitetyt kysymykset ja vastaukset, Suomen esitys kokouksessa ja Suomea koskeva maaryhmän laatima arviointiraportti)

Tulosta

Päivitetty 19.4.2017


© Suomen suurlähetystö, Wien | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot