Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Medborgarskap - Finlands ambassad, Wien : Konsulära tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Tel. +43 1 535 03 65
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Barns medborgarskap

Ett barn erhåller finskt medborgarskap vid födseln om

  • barnets mor är finsk medborgare
  • fadern är finsk medborgare och modern utlänning och föräldrarna är gifta med varandra
  • fadern är finsk medborgare och modern utlänning, barnet föds i Finland utanför äktenskapet och mannens faderskap bekräftas
  • fadern har avlidit före barnets födelse, men var vid sin död finsk medborgare och gift med barnets mor
  • fadern har avlidit före barnets födelse, barnet föds i Finland utanför äktenskapet och mannens faderskap bekräftas

Ett barn erhåller finskt medborgarskap även i det fall att barnet föds i Finland och icke vid födseln erhåller annat medborgarskap eller ens i andra hand är berättigat till medborgarskap i något annat land.

Ytterligare information:
Migrationsverket - Finskt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap

Den nya medborgarskapslagen, som trädde i kraft 1.6.2003, tillåter dubbelt medborgarskap i större omfattning än tidigare. Finländare förlorar inte längre sitt finska medborgarskap om de blir medborgare i ett annat land.  Det beror även på lagstiftningen i den andra staten om en person utöver sitt nuvarande medborgarskap kan ha ytterligare ett medborgarskap. Finska medborgare kan behålla sitt finska medborgarskap om flerfaldigt medborgarskap tillåts i den stat där de söker nytt medborgarskap.

På samma sätt kan utlänningar behålla sitt tidigare medborgarskap när de förvärvar finskt medborgarskap, om inte lagstiftningen i deras nuvarande nationalstat ställer något hinder för det. För att inte ofrivilligt förlora sitt nuvarande medborgarskap i samband med ansökan om ett nytt medborgarskap är det bäst att på förhand ta reda på hur lagstiftningen i den andra staten ställer sig till flerfaldigt medborgarskap.

Österrike förhåller sig i allmänhet negativt till flerfaldigt medborgarskap.För närmare uppgifter hänvisas till registermyndigheterna i sin egen delstat (Landesregierung) och Wiens magistrat.

Att ansöka finskt medborgarskap

Att ansöka finskt medborgarskap förutser inte mera att man är bosatt i Finland.

Ytterligare information:
Migrationsverket - Ansökan om medborgarskap

Att behålla sitt finska medborgarskap vid fyllda 22 år

En person som har fötts och bor utomlands och innehar dubbelmedborgarskap, kan förlora det finska medborgarskapet automatiskt då han/hon fyller 22 år.

Man behåller automatiskt sitt finska medborgarskap om man:

  1. efter att man fyllt 18 år och före man fyllt 22 år skriftligen har meddelat en finsk beskickning utomlands eller magistraten i Finland att han vill behålla sitt finska medborgarskap (Anmälan kan inte göras till ett honorärkonsulat. Anmälan formuleras fritt och den kan göras per brev, en passkopia skall bifogas.),
  2. har fått finskt pass efter att man fyllt 18 år och före man fyllt 22 år eller
  3. har avtjänat värnplikt eller gjort civiltjänst i Finland.

Ytterligare information:
Migrationsverket - Bibehållande av finskt medborgarskap

Värnplikt och dubbelt medborgarskap

En finsk medborgare som också är medborgare Österrike är värnpliktig i Finland. Med hänvisning till det dubbla medborgarskapet kan han anhålla om befrielse från värnplikt i Finland för att istället utföra sin värnplikt i Österrike. En person med dubbelt medborgarskap kan ändå välja att göra sin värnplikt i Finland. Det kan vara fördelaktigt för personer med dubbelt medborgarskap att se till att folkbokföringsmyndigheterna i båda länderna är medvetna om det dubbla medborgarskapet. Mer information under Vanliga frågor.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.6.2016


© Finlands ambassad, Wien | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter