Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ambassaden - Finlands ambassad, Wien : Ambassaden

FINLANDS AMBASSAD, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Tel. +43 1 535 03 65
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finlands ambassad i Wien

Välkommen att bekanta dig med Finlands ambassads arbete och tjänster!

Sls_Hannu_Kyröläinen
Ambassadör Hannu Kyröläinen

Ambassaden betjänar Finland och finländare på ett brett område. Vi utvecklar Finlands bilaterala förhållanden med Österrike. Vi representerar Finland vid de internationella organisationerna belägna i Wien, som det finns något över tio av. Till de viktigaste av dessa hör Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, Internationella atomenergiorganet IAEA samt många FN-verksamheter.

Med Team Finland-verksamheten främjar vi på många sätt Finlands ekonomiska förmåner och skärper bilden av Finland. Vi stödjer internationaliseringen av finländska företag och uppmuntrar investeringar i Finland. Via Team Finland-verksamheten håller vi i samarbete med Business Finland tätt kontakt med centrala österrikiska och finländska aktörer i Österrike.  

År 2018 ska bringa positiva ändringar för det Team Finland –arbeitet: ambassaden och Business Finland ska flytta undet samma tak och så ska vi ha ett gemensamt Team Finland –kontor ochså i Wien.

Ambassaden ger även av lagen fastställda myndighetstjänster åt finländska medborgare i Österrike. Finlands honorärkonsuler och vänskapsföreningar i Österrikes delstater är viktiga resurser för oss.

Finlands och Österrikes förhållanden är utmärkta. Samarbetet mellan Finland och Österrike i Europeiska unionen och i otaliga andra forum är tätt. Våra länder har många beröringspunkter, och Finland är välkänt i Österrike. De direkta förbindelserna mellan våra länder inom sociala frågor, kultur, sport och många andra områden är mycket aktiva och självständiga.

Österrikes EU's ordförandeskap på hösten 2018 ska intensifiera förbindelser till Finland ännu mera.

Information om ambassadens verksamhet, besök och evenemang hittar du på våra hemsidor, Facebook och Twitter. Genom att delta i diskussionen på dessa sidor hjälper du oss att utveckla våra tjänster.

Jag och mina kollegor vid ambassaden önskar att vi även i fortsättningen kan vara till hjälp och nytta för våra samarbetspartner, kunder, finländare och personer intresserade av Finland!

Ambassadör Hannu Kyröläinen

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2018


© Finlands ambassad, Wien | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter