Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Tjänster - Finlands ambassad, Wien : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Tel. +43 1 535 03 65
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Tjänster

Konsulära enheten

Konsulära avdelningens kundservice

Finlands ambassad, Wien
Opernring 3-5
A-1010 Wien
Tel: +43 1 535 03 65
Fax: +43 1 535 5703
E-post: sanomat.wie@formin.fi

Kundtjänst: måndag–fredag 9.00–12.00

Utrikesministeriets jourtelefon efter tjänstetid: +358 9 1605 5555

Finlands Ambassad i Wien är stängt under finska och lokala helgdagar. För undantag i öppettider, se aktuellt.

Att erbjuda tjänster av olika slag utgör en viktig del av ambassadens verksamhet. Det innebär att ambassaden förmedlar nyttig information och ger konkret hjälp åt finländare i resefrågor och i krissituationer.
På konsulära enheten kan du som är finsk medborgare och bosatt i Österrike få hjälp i frågor som har att göra med finska myndigheter och deras service. Det kan t.ex. vara frågor om pass, medborgarskap, värnplikt, familjerätt, rättsliga frågor och notarius publicus-ärenden.

Konsulära enheten hjälper finska medborgare som hamnat i en nödsituation och ger råd och information i frågor om finska myndigheters service och tjänster, rättssäkerhet för privatpersoner och finska och österrikiska myndigheters tillvägagångssätt i rättsliga och administrativa frågor. Ambassaden anordnar dessutom förhandsröstning i finska val. På konsulära enheten kan du också få hjälp med frågor som rör värnplikt, kvarlåtenskap osv.

Andra länders medborgare får hjälp av ambassadens personal bl.a. i visumärenden och i frågor som gäller inresetillstånd till Finland (uppehålls- och arbetstillstånd).
Genom att klicka på rubrikerna som finns till vänster, kan du närmare bekanta dig med de olika tjänster som ambassaden erbjuder. Under de olika rubrikerna hittar du svar på de vanligaste frågorna och en prisförteckning för tjänster.

Hjälp i nödsituationer

Ambassaden hjälper finska medborgare som har kommit i en nödsituation i Österrike. De vägleder i frågor som har att göra med de finländska myndigheternas service och enskilda personers rätt till rättssäkerhet. De ger råd om förläggningslandets myndigheters verksamhets- och förfaringssätt.

Ambassadens kundtjänst är öppen måndag till fredag kl. 9.00–12.00. Andra tider dejourerar utrikesministeriets jourtelefon +358 9 160 55555.

Ambassadens kundtjänst

Kundtjänst är öppen måndag till fredag kl. 9.00–12.00.

Det går också bra att skicka frågor per e-post till sanomat.wie(at)formin.fi.

Vänligen kontakta ambassaden för att stämma träff, om du kommer utanför Wien eller har frågor om visering eller inresetillstånd.

Ambassadens kundtjänst är stängd på finländska och österrikiska vardagshelgerna. För undantag i öppettider, se sidan Aktuellt. Utrikesministeriets jourtelefon efter tjänstetid är +358 9 1605 5555.

2019 har ambassadens kundtjänst stängt på följande vardagshelgerna (finländska eller österrikiska):

 • 1.1. nyårsdag
 • 19.4. långfredag
 • 22.4. annandag påsk
 • 1.5. första maj
 • 30.5. Kristi himmelsfärdsdag
 • 10.6. annandag pingst
 • 20.6. Corpus Christi
 • 21.6. midsommarafton
 • 15.8. Maria Himmelfahrt (helgdag i Österrike)
 • 1.11. alla helgons dag
 • 6.12. Finlands självständighetsdag
 • 24.12. julafton
 • 25.12. juldag
 • 26.12. annandag jul

Registrering och Reseanmelan

Du som reser, flyttar eller redan bor utomlands, särskilt i riskfyllda områden, kan göra en reseanmälan till utrikesministeriet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

På finska: https://matkustusilmoitus.fi

På svenska: reseanmelan.fi

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 27.12.2018


© Finlands ambassad, Wien | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter