Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Wien : Konsulära tjänster : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Tel. +43 1 535 03 65
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass och identitetskort

Du kan ansöka om pass på samtliga passexpeditioner i Finland eller i utlandet. I Österrike är det endast ambassaden i Wien som kan utfärda pass. Honorärkonsulaten tar inte emot passansökningar. Vänligen kontakta ambassaden för att stämma träff, om du kommer utanför Wien.

Generellt

Konsulära avdelningens kundservice

Finlands ambassad, Wien
Opernring 3-5
A-1010 Wien
Tel: +43 1 535 03 65
Fax: +43 1 535 5703
E-post: sanomat.wie@formin.fi

Kundtjänst: måndag–fredag 9.00–12.00

Utrikesministeriets jourtelefon efter tjänstetid: +358 9 1605 5555

Finlands Ambassad i Wien är stängt under finska och lokala helgdagar. För undantag i öppettider, se aktuellt.

 • Passansökan ska göras personligen (gäller även barn).
 • Passet är giltigt i fem år. En person som reser till Finland skall ha ett pass som är i kraft minst under hela resan. Det gamla passet ska makuleras senast när det nya passet avhämtas.
 • Finlands ambassad i Wien utfärdar inte mera tillfälligt pass. De närmaste städerna, som utfärdar tillfälligt pass är Budapest, Berlin och Bern.
 • För att vi ska kunna behandla din ansökan måste uppgifterna om dig i befolkningsdatasystemet vara korrekta. Du ska själv se till att informationen är uppdaterad. Innan du ansöker om pass är det bra att kontrollera hos magistraten eller ambassaden att befolkningsregistrets uppgifter om dig är korrekta. Det är viktigt att uppgifterna är riktiga eftersom passansökan skrivs ut direkt från befolkningsdatasystemet. För att kontrollera dina uppgifter, ta kontakt med magistraten.
 • För personer som har dubbelt medborgarskap och som fått det finska medborgarskapet genom ena föräldern är det särskilt viktigt att kontrollera att de inte förlorade det finska medborgarskapet när de fyllde 22 år. Kontakta magistraten eller Migrationsverket. Finska medborgare som före år 2003 ansökt och erhållit medborgarskap i ett annat land bör också kontakta Migrationsverket eller magistraten för att kontrollera sitt finska medborgarskapsstatus.
 • Fotografiet för det biometriska passet skall ovillkorligen uppfylla bestämmelserna. Fotografiet för ansökningen får vara högst sex (6) månader gammalt.Anvisningas för passfotot finns på polisens hemsida.

Till passansökan behövs

 • Pass eller id-kort (körkort duger inte)
 • Passavgift betalas till ambassadens konto innan ansökan lämnas in. Ta bankens kvitto med dig.Mera informationom avgifter och betalning.
 • 1 fotografi som fyller kraven för biometriskt pass
 • Uppehållstillstånd i Österrike t.ex. Meldezettel eller Anmeldebescheinigung el. dyl. av vilket medborgarskapet framgår
 • En person som har dubbelt medborgarskap ska vid behov kunna visa att han eller hon har kvar sitt finska medborgarskap efter 22 år fyllda.
 • Passökande i värnpliktsåldern ska kunna visa intyg om militärtjänstgöring eller intyg om befrielse från militärtjänstgöring (militärpass eller intyg från huvudstaben).
 • Stulet pass: Titta ner

Avgifter och betalning

 • Passavgift betalas till ambassadens konto innan ansökan lämnas in. Det är inte mögligt att betala med kort eller kontant.
  Betalningsmottagare: Finnische Botschaft Wien
  IBAN: AT90 1100 0006 2207 9200
  SWIFT/BIC: BKAUATWW

 • Ta bankens kvitto med dig, när du kommer att lämna in din passansökan.
 • Om du vill att passet skickas hem till dig per post, måste du också betala postavgiften av 7 euro.
 • Mera information av avgifter.

Pass för minderåriga

 • Barn kan inte skrivas in i föräldrarnas pass utan ska ha egna pass. Barn skall personligen infinna sig på ambassaden för ansökan.
 • Personer under 18 år ska ha skriftligt medgivande från sina vårdnadshavare för att få pass. Om båda vårdnadshavarna inte kan vara närvarande när passansökan lämnas in, krävs ett daterat och underskrivet medgivande från den frånvarande vårdnadshavaren, samt en kopia av vårdnadshavarens pass.

Färdiga pass

 • Handläggningstiden för pass är 1 - 2 veckor.Att beställa ett snabbpass inverkar bara på att hur snabbt passet blir färdigt. Ett snabbpass är färdigt en dag snabbare än ett normalt pass. Om du inte vet, vilket pass du ska ansöka, kontakta ambassaden.
 • När passet är färdigt ska du hämta det personligen på ambassaden eller ge någon fullmakt att hämta det i ditt ställe. Detta gäller inte pass för minderåriga (under 18 år), som endast kan hämtas ut av vårdnadshavaren. Den som hämtar passet ska visa legitimation.
 • Passet kan också skickas hem till dig per post (gäller personen som bor utanför Wien). I så fall måste postavgift av 7 euro betalas med passavgift 140 euro innan ansökan lämnas in.

Stulet pass

 • Om ditt giltiga pass har blivit stulet eller kommit bort ska du göra en anmälan till polisen eller hos magistraten. Ta med förlustanmälan från polisens eller från stadens hittegodsbyrå när du ansöker om nytt pass. Förlustanmälan ska ha ett registreringsnummer och vara stämplad med myndigheternas stämpel.
 • Du ska också kunna styrka din identitet med ett identitetsbevis med foto.

Identitetskort

Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare. Identitetskort fungerar som resedokument inom vissa europeiska länder.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort.

Ett vanligt identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande.

Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ansökan om identitetskort

Ansökan om identitetskort görs på samma sätt som för pass, personligen vid en ambassad. Identitetskortet ansluts inte till fingeravtryck. Identitetskortet gäller i fem år.

Ytterligare information om identitetskort på polisens webbplats.

Hur mycket kostar ett pass och ett identitetskort och hur betalar man?

Handläggningsavgiften för identitetskortansökan betalas i förskott. Kontrollera priser och betalningssätt i beskickningens prislista. Expeditionsavgiften returneras inte ifall passet eller identitetskortet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

(Passinformation: utrikesministeriet/uppdaterad 28.12.2016)

Mera Information

Polisen -pass

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

På andra webbplatser

Uppdaterat 3.1.2019


© Finlands ambassad, Wien | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter