Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Inresetillstånd - Finlands ambassad, Wien : Konsulära tjänster : Inresetillstånd

FINLANDS AMBASSAD, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Tel. +43 1 535 03 65
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Inresetillstånd

Utländska medborgare kan vända sig till konsulatet med frågor om visering och inresetillstånd (bl.a. uppehållstillstånd) i Finland. Vänligen kontakta ambassaden för att stämma träff, om du har frågor om visering eller inresetillstånd.

Finland och Österrike hör till Schengenländerna, vars medborgare kan resa fritt inom Schengenområdet och inom EU- och EES-länderna. Den resande måste ändå alltid ha ett giltigt pass eller personkort med sig. Varar besöket längre än 3 månader behövs ett uppehållstillstånd. EU- och EES-ländernas medborgare skall då de anländer till landet registrera sig hos bosättningsortens polisstation (se punkten Ansökan om uppehållstillstånd i Finland).

Utlänningar som har fått uppehållstillstånd via ett Schengenland, kan röra sig fritt inom Schengenområdet. Uppehållstillståndet är i kraft som visum i högst 90 dygn. Man måste dock uppfylla de allmänna förutsättningarna för ett inresetillstånd i enlighet med Schengenavtalet. Utlänningar måste då de reser ha med sig ett giltigt pass och Schengenlandets beviljade uppehållstillstånd.

Vid toppmötet i Amsterdam år 1997 beslutades att Schengenavtalet skulle integreras i Europeiska unionen. Sedan dess har alla EU-länder haft rätt att ansluta sig till Schengensamarbetet.

  • Schengenstaterna: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES staterna är Island, Norge och Liechtenstein.
  •  Storbritannien och Irland har inte anslutit sig till Schengenavtalen.
  • Finland och de övriga nordiska länderna började tillämpa Schengenavtalet samtidigt den 25 mars 2001.
  • Bulgarien och Rumänien som anslöt sig till unionen den 1.1.2007, tillämpar inte ännu Schengenavtalen, och följaktligen bibehålls gränskontrollerna tills vidare vid gränserna mellan de nya och de gamla medlemsstaterna.

Visum (Schengen)

En utlänning som behöver visum, skall ansöka om visum utanför Schengen-området innan han/hon anländer till Schengen-området.

Resande med Schengen-visum kan fritt resa inom området så länge visumet är i kraft. Trots att det inte finns gränskontroller vid gränserna bör utlänningar medha pass eller ett godkänt resedokument samt ett Schengenvisum eller ett Schengenlands uppehållstillstånd med sig när han/hon rör sig inom Schengenområdet.

© Finlands ambassad, Wien | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter