Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Suomen suurlähetystö, Wien : Konsulipalvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Wien

Opernring 3–5, 1010 Wien, Österreich
Puh. +43 1 535 03 65
S-posti: sanomat.wie@formin.fi
Deutsch | Suomi | Svenska |  |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin suurlähetystölle esitettyihin kysymyksiin. 

Ajokortti

EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta. Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle saa Itävallassa vakinaisesti asuva Suomen kansalainen uuden kortin asuinpaikkakuntansa Bezirkshauptmannschaftista tai asuinosavaltionsa pääkaupungissa asuvat Bundespolizeidirektionista. Uutta korttia varten tarvitaan nykyinen ajokortti tai ote ajokortista, jonka saa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Todistus on saatavana myös englanninkielisenä. Ajokorttiotteen tilauslomakkeen voi tulostaa suomi.fi-palvelusta.

Lisätietoa:

Poliisi
Bundespolizei
Trafi - Liikenteen turvallisuusvirasto

Autoilu Itävallassa

Itävallassa on pakollinen moottoritiemaksu, joka kannattaa suorittaa välittömästi Itävaltaan saavuttaessa sakkoseuraamusten välttämiseksi. Maksun suorittamisen todisteena on ns. Vignette eli auton tuulilasiin kiinnitetty moottoritietarra. Tämän voi hankkia heti rajalla Asfinagin palvelupisteestä tai huoltoasemalta. Lisätietoa Asfinagin internetsivuilla.

Itävaltaan muuttava henkilö voi ajaa ulkomaisilla rekisterikilvillä korkeintaan vuoden, mikäli osoiteilmoitus on tehty ”Nebenwohnsitz” –merkinnällä. Jos osoiteilmoitukseen merkitään ”Hauptwohnsitz” eli ”pääasiallinen asuinpaikka”, on auto rekisteröitävä Itävaltaan kuukauden sisällä muuttopäivästä.

Itävallassa on käytettävä talvirenkaita 1. marraskuuta – 15. huhtikuuta välisenä aikana, jos ajo-olosuhteet ovat talviset. ”Talvisilla ajo-olosuhteilla” tarkoitetaan erityisesti lumista, jäistä tai loskaista tietä. Nastarenkaiden käyttö on sallittu talviolosuhteissa, mutta auton takaosassa täytyy olla näkyvillä niistä ilmoittava merkintä. Nastarenkaiden käyttö on kielletty kesä-syyskuun välisenä aikana. Lumiketjut ovat tarpeen vuoristossa ajettaessa.

Lisätietoa autoilusta ja rekisteröinneistä:

HELP-nettiportaali  

Auton vienti Suomeen

liikenne_WIEUlkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö Suomessa on hyväksyttyä enintään kuuden kuukauden ajan vuoden sisällä. Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt saavat käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa vain ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.

Autoverolakiin on tehty muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Muuttajien ajoneuvoja koskevat maahanmuuton yhteydessä myönnettävät veronalennukset on poistettu.

Lisätietoa:
Suomen tulli

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Itävallassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon tai Suomen Wienin suurlähetystöön.

Puolustusvoimien aluetoimistot

Suomen asevelvollisuuslaki on muuttunut 1.1.2008. Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Aluetoimisto lähettää tätä koskevan ilmoituksen niille asevelvollisille, jotka virallisen väestötietojärjestelmän mukaan täyttävät yllä olevat ehdot. Asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta (AsevL 75§).

Myös asevelvollisuusasioiden hoidon vuoksi on tärkeää, että osoitetiedot ilmoitetaan Suomen viranomaisille aina kun osoite ulkomailla vaihtuu.

Lisätietoja

Suomen puolustusvoimat

Avioliiton solmiminen Itävallassa

Solmiakseen avioliiton Itävallassa Suomen kansalainen tarvitsee virkatodistuksen (Geburtsurkunde) tai otteen väestötietojärjestelmästä ja esteettömyystodistuksen (Ehefähigkeitszeugnis). Edellämainitut todistukset saa kotipaikkakunnan maistraatilta tai seurakunnasta. Tämän lisäksi tarvitaan passi tai henkilökortti sekä muuttoilmoitus (Meldebestätigung). Suomesta saadut asiakirjat on varminta pyytää saksankielisinä tai käännättää virallisesti saksaksi. Tarkista myös, että asiakirjat ovat voimassa; niiden voimassaolo on määräaikainen.

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Avioliiton solmiminen Itävallassa kuuluu Itävallan viranomaisten toimivaltuuksiin, joten suosittelemme ottamaan yhteyden suoraan viranomaisiin (Standesamt, Gemeindeamt) siinä kaupungissa, jossa aiotte avioliiton solmia. Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.

Itävallassa asuvan Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa Suomen väestörekisterille Itävallassa solmitusta avioliitosta. Ilmoituskaavakkeet voidaan täyttää joko kunniakonsulaateissa tai suurlähetystössä Wienissä. Liitteiksi tarvitaan kopio alkuperäisestä vihkitodistuksesta, johon on hankittu apostille-todistus, ja sekä kopio Suomen passista.

Katso tältä sivulta myös:

Väestötietoilmoitukset

Lisätietoa kirkollisesta vihkimisestä:

Kirkko ja ulkosuomalaiset

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaan yksikön puoleen.

Lisätietoa

Kelan ulkomaan yksikkö

EU-kansalaisen rekisteröityminen Itävaltaan

Itävaltaan muutettaessa muuttoilmoitus tulee tehdä kolmen päivän kuluessa asuinpaikkakunnan viranomaisille (das Meldeamt). Muuttoilmoituslomakkeen (Meldezettel) voi tulostaa HELP-nettíportaalista.

EU-kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa Itävaltaan, mutta jos oleskelun pituus ylittää kolme kuukautta, EU-kansalaisen tulee muuttoilmoituksen lisäksi rekisteröityä asuinpaikkakuntansa maistraattiin tai kunnanvirastoon. Rekisteröitymisvelvoite koskee Itävaltaan 1.1.2006 jälkeen muuttaneita Sveitsin ja EU-maiden kansalaisia. Voit lukea EU-kansalaisen oleskelusta Itävallassa lisää HELP-nettiportaalista tai Wienin kaupungin nettisivuilta).

Wienin osalta maistraatin maahanmuutto-osaston yhteystiedot ovat:

Magistratabteilung 35
1200 Wien, Dresdner Strasse 93, Block C
E-mail:post@ma35.wien.gv.at
Telefon: +43 1 4000 3535
Fax: +43 1 4000 9935220

Hyödyllinen linkki Suomen kansalaisille siitä, mitä on otettava huomioon muutettaessa ulkomaille, löytyy maistraatin sivuilta kohdasta Ohjeita ulkosuomalaisille.

Henkilökortti

EU-maan kansalainen saa matkustaa toiseen EU/ETA-valtioon voimassaolevalla henkilökortilla. Tämä ei kuitenkaan koske kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka asuu EU-maassa.

Suomen kansalainen saa siten matkustaa seuraaviin maihin käyttäen matkustusasiakirjana henkilökorttilain (829/1999) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökorttia: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, San Marino, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari ja Viro.

Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, mutta mukana on silti oltava voimassaoleva passi tai henkilökortti.

EU-alueella matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja voidaan 1.1.2017 lähtien myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä.

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja.

Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajien suostumuksella.

Sen sijaan edustustoista ei voi hakea ilman huoltajien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja. Henkilökortti on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoa

Poliisi - henkilökortti

Henkilötiedustelut

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä kyseisen asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista.

Lisätietoa

Maistraatit

Isyydentunnustus ja lapsioikeus

Edustustot eivät voi ottaa vastaan isyyden tunnustamista, mikäli koko perheen asuinpaikka on ulkomailla ja lapsi on syntynyt 1.2.2010 jälkeen. Asuinmaassa annettu lainvoimainen isyyspäätös tunnustetaan pääsääntöisesti Suomessa. Ulkomaisen isyyspäätöksen rekisteröimiseksi Suomessa tulee toimittaa laillistettu (apostille) päätös ja virallinen käännös sen kunnan maistraattiin, jossa lapsen vanhemmalla on tai on viimeksi ollut kotipaikka.

Itävallassa asuvat suomalaiset ja heidän lapsensa ovat Itävallan viranomaisten toimivallan alaisia, jolloin esimerkiksi lapsikaappaustapauksissa tulee ottaa yhteyttä Itävallan viranomaisiin, ts. poliisiin tai kansainvälisissä tapauksissa ulkoministeriöön.

Ks. myös Passin hakeminen vastasyntyneelle
ja Väestötietoilmoitukset

Kuolemantapaus

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja perunkirjoituksesta. Jotta kuolintieto voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee vainajasta toimittaa alkuperäinen ja asuinmaassa virallisesti laillistettu kuolintodistus tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös Suomen suurlähetystöön.

Arkkukotiutus

Arkkukotiutusta varten tarvitaan

 • ruumiinkuljetuslupa
 • kuolintodistus, josta tulee ilmetä kuolintapa,
 • kopio vainajan passista tai henkilökortista sekä
 • balsamointitodistus, mikäli se on tarpeellinen.

Uurnakotiutus

Toimitettaessa tai vietäessä uurna Suomeen tarvitaan kuolintodistus ja todistus tuhkauksesta, jonka saa krematoriosta tai hautaustoimistosta. Uurnan voi lähettää postissa tai lentorahtina (arvopostina). Itävallan lain mukaan yksityishenkilö ei voi viedä uurnaa mukanaan Suomeen.

Lisätietoa

Ulkoasiainministeriö
Oikeudellinen osasto, konsuliasiainyksikkö
PL 176, 00161 Helsinki
Puh. +358 (0)9 1600

Kuolemantapauksesta ulkoasiainministeriön sivuilla

Ks. myös kohta Perunkirjoitus

Lemmikkieläinten tuonti ja vienti

Tiedot lemmikkieläinten tuontiehdoista löytyvät Eviran verkkosivuilta. Esimerkiksi koiran tai kissan kanssa Itävallasta Suomeen matkustaville löytyy ohjeita osiosta: Eläimet / Tuonti ja vienti / EU-jäsenmaat / Koirat, kissat ja fretit. Huomaa erilliset ohjeet koiran- tai kissanpentuja koskien.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostiosoitteesta ehyt@evira.fi, jonne lemmikkieläinten tuonti- ja vientiehtokyselyt ohjataan.

Tuonti Itävaltaan

Ohjeet ja määräykset eläinten tuonnista Itävaltaan saatavilla Itävallan Suomen edustustolta.

Itävallan Suomen suurlähetystö: 
Unioninkatu 22, FI-00130 Helsinki
Puh. +358 (9) 68 18 60-0
Fax +358 (9) 66 50 84
Sähköposti: helsinki-ob@bmeia.gv.at

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle.

Muutto Suomeen

Sisäasiainministeriön julkaisema Perustietoa Suomesta -opas on suunnattu Suomeen muuttaville henkilöille. Opas on saatavilla 11 eri kielellä.
Perustietoa Suomesta

Työministeriö on julkaissut Suomeen työhön? -oppaan, joka löytyy pdf-tiedostona suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja ranskaksi. Muita hyödyllisiä linkkejä Suomeen muuttavalle löytyy Linkit-osiosta.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa tullin internetisivuilta.

Lisätietoa

Tulli

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen Itävallan kunniakonsulit voivat Suomen säädösten mukaisesti hoitaa rajoitetusti julkisen notaarin tehtäviä. Konsulaateissa toimivat suomalaiset virkailijat voivat

 • vahvistaa suomalaisten allekirjoituksia, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. Maksu 30 euroa.
 • vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä, jolloin alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä. Maksu 30 euroa.
 • antaa elossaolotodistuksen, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. Maksu 30 euroa, valtiollista eläkettä ja opintotukea varten maksuton.

Wienin suurlähetystössä voidaan lisäksi:

 • antaa julkisen notaarin vahvistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle. Maksu 30 euroa.
 • toimia julkisena kaupanvahvistajana Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen luovutuksen osalta. 
 • ulkomaisia viranomaisia varten vahvistaa eräissä tapauksissa viranomaisen allekirjoitus ja hänen virka-asemansa (legalisointi).

Useissa maissa, kuten Itävallassa, niin sanottu apostille-todistus riittää osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa muun muassa julkiselta notaarilta. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia.

Mikäli valtio, jossa asiakirja esitetään, ei hyväksy apostille-sopimuksen mukaista todistusta, on asiakirjojen laillistamismenettely yleensä kolmivaiheinen:

 1. Julkinen notaari varmentaa ensin asiakirjan.
 2. Ulkoasiainministeriö varmentaa julkisen notaarin allekirjoituksen.
 3. Kyseessä olevan valtion suurlähetystö varmentaa ulkoasiainministeriön vahvistuksen.

Suomessa legalisointeja (ei tavallisia notaarivahvistuksia) hoitaa ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö. Käyntiosoite:

Merikasarminkatu 5 D
00160 Helsinki
Puh. +358 (0)9 16001
Asiakaspalvelu arkipäivisin kello 9.00–12.00.

Osoitteenmuutos

Muuttoilmoitus on lakisääteisesti tehtävä maistraatille viikon kuluessa muutosta. Muuttoilmoitus on tehtävä muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. Suomen kansalaisen, joka muuttaa ulkomailla uuteen osoitteeseen, tulee ilmoittaa muuttuneet osoitetietonsa Suomen väestörekisteriin. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa sähköisesti osoitteeseen address@maistraatti.fi

Lisätietoja ja lomakkeet osoitteenmuutoksiin löytyvät myös maistraatin sivuilta tai osoittesta www.suomi.fi

Lisätietoja

Maistraatit
Väestörekisterikeskus

Henkilötietojen ilmoittamiseen käytetään matkustusilmoitusta:

matkustusilmoitus.fi

reseanmelan.fi

Palvelun kautta ulkomailla pysyvästi asuvat suomalaiset voivat antaa yhteystietonsa ulkoministeriölle.

Passin katoaminen

Jos passisi varastetaan tai katoaa, tee välittömästi ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle. Wienissä kadonneesta passista on tehtävä ilmoitus kaupungin löytötavaratoimistolle. Ota sitten yhteys suurlähetystöön. Uutta passia haettaessa on esitettävä varkausilmoitus tai katoamisilmoitus. Katoamisilmoituksessa tulee olla rekisterinumero ja viranomaisen leima. Henkilöllisyyden todisteeksi hakijan on tällöin myös esitettävä muu valokuvallinen henkilöllisyystodistus.

Lisätietoa

Bundespolizei
Wienin kaupunki - katoamisilmoitukset

Passin hakeminen vastasyntyneelle

Ennen kuin vastasyntyneelle Suomen kansalaiselle voidaan myöntää passi, täytyy väestörekisteriin tehdä ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta. Katso ohjeet kohdasta Väestötietoilmoitukset.voi tulostaa suomi.fi-palvelusta. Liitteeksi tarvitaan kansainvälinen (monikielinen) syntymätodistus, johon on hankittu apostille-todistus (laillistaminen), sekä kopiot vanhempien passeista. Jos syntymätodistus on vain saksan kielellä, se tulee käännättää. Sekä alkuperäinen asiakirja että sen käännös tulee laillistaa.

Jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys isyyden vahvistamisesta (kansainvälinen tai käännetty sekä laillistettu) sekä selvitys lapsen muusta kuin Suomen kansalaisuudesta.

Lomakkeet ja liitteet toimitetaan Suomen suurlähetystöön tai postitetaan suoraan Suomeen viimeisen kotikuntansa maistraattin, tai vaihtoehtoisesti Länsi-Suomen maistraattiin osoiteella: Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland.

Tietojen tulee näkyä väestörekisterissä ennen kuin passihakemus voidaan laittaa vireille suurlähetystössä. Vastasyntyneen ja alaikäisen osalta passihakemukseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Jos toinen vanhemmista ei ole läsnä passihakemusta tehdessä, asia voidaan hoitaa valtakirjalla. Lisätietoja passin hausta

Katso tältä sivulta myös:

Väestötietoilmoitukset

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä Suomen lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Ulkomailla asuneen jäämistöstä on laadittava veroilmoitus, joka on jätettävä verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Jos Suomessa tehdyssä perunkirjoituksessa on puutteita, käräjäoikeudessa on vaadittava täydennysperunkirjoitusta ja oikaisua. Tiedot toimitetusta perunkirjoituksesta saa verotoimistosta.

Lisätietoa

Verohallinto
Maistraatti

Sairastuminen ulkomailla

Eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa akuuttiin hoitoon myös Itävallassa. Lisätietoja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan sivuilta.

Lisätietoja

Kela

Tulkit ja kääntäjät

Suurlähetystöön yhteystietonsa antaneiden kääntäjien tiedot löytyvät Suomi Itävallassa -kohdasta.

Tullimääräykset matkailijoille

Uusinta tietoa tuontirajoista ja -säädöksistä saa Suomen tullin sivuilta.

Lisätietoa

Suomen tulli

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä löytyy verohallinnon sivuilta.

Lisätietoa

Verohallinto

Virkatodistukset ja osoitetiedustelut Itävallassa

Itävallan tietosuojalain mukaan Itävallan rekisteriviranomaiset eivät saa luovuttaa väestörekisteritietoja ulkomaiden viranomaisille tai edustustoille. Toimeksiantajan tulee hoitaa tiedustelut suoraan Itävallan maistraatin osoitetietopalvelun (Meldeauskunft) kanssa. Itävallan keskusrekisteriin ZMR on merkitty koko maata kattavat tiedot 1.3.2002 alkaen. Keskusrekisteristä löytyvät myös aikaisemmat tiedot Wienin kohdalta ja muista kunnista vuodesta 1976 lähtien. Sitä aikaisempia tietoja voi tiedustella kunkin kunnan kunnantoimistoista (Gemeindeamt) tai mahdollisesti seurakunnilta.

Kirjallisen tiedustelun mukaan tulee liittää virallisesti oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista, etsittävän henkilön täydellinen nimi ja syntymäaika, laillistettu kopio kysyjän passista tai henkilökortista, lisäksi perustelu mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan, ja selvitys siitä, mikä on tiedustelijan suhde etsittävään henkilöön.

Itävallan viranomaiset eivät voi todistaa, ettei henkilöillä olisi jälkeläisiä Itävallassa. Siinä tapauksessa, että henkilöllä on Itävallassa syntyneitä lapsia ja perillisiä, lapsen tiedot ja sukulaissuhde selviävät maistraatin kautta. Palvelu on maksullinen, vaikka etsityn henkilön tietoja ei löydettäisikään. 

Ohessa maistraatin osoitepalvelun linkki: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/verwaltung/meldeservice/einzelauskunft.html

Keskusrekisterin yhteystiedot:

Meldeservice - Zentrale Meldeauskunft der MA 62
Wimbergergasse 14 – 16
AT-1070 Wien
Tel: +43 1 4000-76449
Fax: +43 1 4000 99 76400
E-Mail: meldeservice-auskunft@ma62.wien.gv.at
www.wien.gv.at

Pääsääntöisesti ulkomailta tulevat kyselyt voidaan hoitaa sähköisesti saksaksi tai englanniksi. Jos sähköinen kysely ei onnistu syystä tai toisesta, niin alla olevan linkin kautta löytyvät myös muut yhteystiedot ja ohjeet tiedustelun tekemiseen: https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=2004042207371295&STELLE=Y

Väestötietoilmoitukset

Väestötietolaki (661/2009) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta. Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään.

Asiakirja, johon ilmoitettu tieto perustuu, voidaan lähettää joko suoraan ulkosuomalaisten väestötietoja ylläpitävään Länsi-Suomen maistraattiin, Pietarsaaren yksikköön tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa.

Mukaan liitetään ilmoituslomake, jonka asiakas täyttää kotona, Suomen suurlähetystössä tai kunniakonsulaatissa. Lomakkeita löydät sivuilta www.suomi.fi/asiointi.

Ulkomaisen asiakirjan täytyy olla alkuperäinen tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös, ja se tulee käännättää virallisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Monista asiakirjoista on saatavilla myös ns. kansainvälinen todistus. Sekä alkuperäinen asiakirja että sen käännös tulee myös laillistaa, eli hankkia niihin apostille-todistus.

Apostille-todistuksia myöntävät maakuntahallitukset (Landesregierung), esimerkiksi Wienissä: Amt der Landesregierung, Rathaus, porras 7 Bürgerdienst.

Väestörekisterikeskukseen annetaan tiedot muun muassa:

 • syntymistä
 • avioliitoista ja avioeroista
 • rekisteröidystä parisuhteesta
 • ulkomaankansalaisuuden saamisesta
 • kuolemantapauksista
 • osoitteista
 • maastamuutoista
 • nimenmuutoksista

Apostillella ja käännöksellä varustetut asiakirjat tarvitaan mm. seuraavien ilmoitusten liitteeksi tai rekisteröintejä varten:

 • ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
 • ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
 • ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
 • ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta

Huom. EU:n alueella 1.3.2001 jälkeen myönnetyn avioeron rekisteröintiä varten tarvitaan EU-säännösten mukainen todistus sekä päätöksen virallinen käännös. Sitä ennen myönnetyt avioerot on vahvistettava Helsingin hovioikeudessa.

Katso tältä sivulta myös:

Avioliiton solmiminen Itävallassa
Kuolemantapaus
Osoitteenmuutos
Passin hakeminen vastasyntyneelle

Lisätietoja:

Maistraatit – Ohjeita ulkosuomalaisille

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.4.2018


© Suomen suurlähetystö, Wien | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot